<strong>Erfenis zonder testament</strong><br/><i>Hans Achterhuis en Maarten van Buuren </i>

Erfenis zonder testament
Hans Achterhuis en Maarten van Buuren

Het boek “Erfenis zonder testament” geeft een meer eigentijdse blik op wat de eeuwenoude regels van de tien geboden voor ons in de 21e eeuw nog kunnen betekenen. Gezien en geschreven vanuit de hoek van de filosofie, met aandacht ook voor wat het betekende voor mensen in de periode waarin ze opgesteld en uitgevaardigd werden. De schrijvers van dit boek, twee eigentijdse filosofen, gaan er zelf niet vanuit dat de tien geboden een blijvende geldigheid hebben. Zij leggen in dit boek dan ook de nadruk op de enorme afstand (niet alleen gemeten in tijd, maar vooral in geografische en culturele verschillen) die ons, levend in de eenentwintigste eeuw na Christus, scheidt van de periode waarin de tien geboden ontstonden (zevende eeuw voor Christus) en gaan te rade bij denkers die de problematiek die in deze geboden wordt aangesneden, op een heel andere manier benaderen. Zij putten hierin vooral inspiratie uit inzichten van grote filosofen uit verschillende tijdperken.

Ondanks die enorme afstand in tijd, geografie en cultuur, weten beide schrijvers, die om de beurt een gebod uitwerken, een mooie brug te slaan naar hoe we de tien geboden in onze tijd zouden kunnen aanwenden. Het hoofdstuk dat mij het meest bijgebleven is, is die van het gebod “Gij zult niet stelen”. Daar waar wij bij de gedachte aan stelen heden ten dage uitgaan van bezittingen die onrechtmatig van ons worden afgenomen, vertelt dit boek dat het ten tijde van de het opstellen van de tien geboden zo was dat je een dief was als je veel bezat en daarvan niets uitdeelde of achterliet voor de minderbedeelden. Een gedachtegoed waar wij nog steeds iets van kunnen leren!

    • Categories: Levensbeschouwelijk