<strong>Flexibel geloven </strong><br/> <i>Manuela Kalsky & Frieda Pruim<i>

Flexibel geloven
Manuela Kalsky & Frieda Pruim

Dat ik niet de enige was die inspiratie haalde uit meerdere godsdiensten of levensfilosofieën, dat wist ik, maar dat het door zovelen wordt gedaan dat er zelfs een officiële term voor is, nl. ‘Meervoudige Religieuze Binding’ (MRB), kwam ik pas achter toen ik dit boek las. ‘Flexibel geloven‘ is dan ook vanuit het onderzoek naar MRB tot stand gekomen en is geschreven met als doel om meer te weten te komen over de beweegredenen voor de hedendaagse levensbeschouwelijke keuzes van mensen. In het boek worden zes mensen geïnterviewd die elementen combineren uit verschillende religieuze tradities en vijf die in de loop van hun leven van geloof veranderd zijn. De bundeling van hun persoonlijke verhalen is echter niet ontstaan vanuit de intentie om hun neer te zetten als zijnde representatief voor dé multireligieuze Nederlander anno nu, maar eerder om clichés en vooroordelen over multireligieuzen en bekeerlingen te ontkrachten en zo bij te dragen aan meer openheid en onderling begrip.
 
Met het lezen van dit boek (in 2016) beleefde ik een enorme ‘Aha-moment’, omdat ik mezelf in een aantal van de geïnterviewden herkende. Mijn openheid naar andere godsdiensten en levensbeschouwingen – dat zo uit het diepst van mijn ziel komt en wat ook de katalysator is geweest voor het oprichten van de multireligieuze blog Hartgeschreven – was blijkbaar onderdeel van een groter en universeler verlangen. Intuïtief heb ik die wind voelen waaien en ben ik mee gaan vliegen op deze wonderbaarlijke stroming.
 
Uitgebreider verslag: boekentips Yvonne Alefs

    • Categories: Levensbeschouwelijk