<strong>Gelukkig leven</strong><br/><i>Anselm Grün</i>

Gelukkig leven
Anselm Grün

In het boek “Gelukkig leven, de Bergrede als levenskunst” vertelt Anselm Grün – een monnik uit de abdij van Münsterschwarzach in Duitsland – op een boeiende manier hoe wij de Zaligsprekingen van Jezus in de hedendaagse tijd kunnen gebruiken om een gelukkiger leven te leiden.

Het mooie aan dit boek vind ik persoonlijk dat Anselm niet alleen gebruik maakt van zijn inzichten vanuit het christelijke geloof, maar deze vanuit verschillende invalshoeken ook onderbouwt. Zo haalt hij bij zijn uitleg over de Zaligsprekingen zowel de Griekse filosofie uit de oudheid aan als ook de psychologie en de oosterse meditatie. Dit boek heeft mij zulke mooie nieuwe inzichten gegeven over hoe je de Bergrede van Jezus kunt interpreteren en toepassen in het leven anno 2019.

    • Categories: Religieus