<strong>Zoektocht naar het paradijs</strong><br/><i>Arita Baaijens</i>

Zoektocht naar het paradijs
Arita Baaijens

Zoektocht naar het paradijs is het bevlogen verslag van de reis die ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf en bioloog Arita Baaijens naar de hoogvlakte van Siberië ondernam, om daar op zoek te gaan naar Shambala, een mythisch koninkrijk waar mensen voorbeeldig leven en heel oud worden, oftewel het Paradijs.

Het boek leest alsof je zelf met je paard naast Arita meeloopt en het avontuur ter plekke meebeleeft. De scherpe observatie van de plaatselijke bevolking van Kazachstan, Rusland, China en Mongolië (de landen waar ze doorheen reist) en de lokale gidsen met wie ze persoonlijk optrekt, geeft je een bijzondere indruk van de mensen die daar leven en van het leven dat zij leiden. Een indruk die je meteen ook nederig maakt, wanneer je over de ontberingen leest die onvermijdelijk onderdeel zijn van een leven op deze hoogvlakte. Natuur en mens zijn daar zo intens met elkaar verbonden dat ze als een eenheid functioneren, wat ook een voorwaarde blijkt te zijn voor het vinden van Shambala, aldus Arita.

Als nuchter mens die de wetenschap haar bijbel noemt en blind vaart op natuurkundigen die de wereld en haar verschijnselen verklaren, merk je dat Arita gaandeweg het boek steeds meer het gevoel krijgt dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat de waarheid van de wetenschap geen stabiele waarheid is en telkens bijgesteld moet worden, wist ze al en dat sommige dingen gewoonweg niet te verklaren zijn, weet ze nu ook. Of ze het paradijs daadwerkelijk ook vindt, laat ik graag aan jou over om te ontdekken. Wat ik wél wil verklappen is dat de manier waarop ze haar boek geschreven heeft mijns inziens zeker paradijselijk te noemen is.

    • Categories: Spiritueel