Marja Ruijterman – Een zichzelf herontdekkende ziel